Tłumacz Przysięgły Języka Rosyjskiego Toruń
  • Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Toruń - pl
  • Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Toruń - ru
Menu

Cennik

Ramowy cennik usług:

Lp.

Rodzaj czynności

Tłumaczenie na język polski

Tłumaczenie na język rosyjski

1.

Tłumaczenie - stawka podstawowa

 28 zł

36 zł

- ekspres

40 zł

52 zł

2.

Tłumaczenie tekstów:

- zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną

- sporządzonych pismem ręcznym*

- formularzy wypełnionych pismem ręcznym*

- trudnych do odczytania (zniszczenie, zła jakość kopii, itp.)

35 zł

45 zł

- ekspres

52 zł

67 zł

3.

1) Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski albo z języka polskiego na język rosyjski sporządzonego przez inną osobę.

2) Sporządzenie poświadczonego odpisu pisma.

14 zł

18 zł

- ekspres

21 zł

27 zł

4.

Sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego przez inną osobę.

10 zł

12 zł

- ekspres

15 zł

18 zł

5.

 

Tłumaczenie ustne (za każdą rozpoczętą godzinę).

60 zł

60 zł

- ekspres

90 zł

90 zł

 

* Dotyczy dokumentów wydanych po 1918 roku. Dla dokumentów z lat wcześniejszych ceny ustalane są indywidualnie.

Podane kwoty są kwotami brutto (aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku VAT wg Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm./).

UWAGI:

1) Podane stawki dotyczą 1 strony przepisanego komputerowo tłumaczenia:

- dla tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych): wg znormalizowanego wzoru: 25 wierszy x 45 znaków lub za 1125 znaków;

- dla tłumaczeń niepoświadczonych: za 1500 znaków.

2) Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

3) Przy tłumaczeniach niepoświadczonych - dodatkowo na życzenie zleceniodawcy:

- zapis tłumaczenia na nośniku elektronicznym,

- przesłanie pocztą elektroniczną lub zwykłą - opłata wg taryf Poczty Polskiej (priorytet-polecony).

Dla tłumaczeń przysięgłych dodatkowo:

- w przypadku tłumaczenia ze skanu lub faksu, przesłanych w formie elektronicznej (dołączonego na życzenie klienta do egzemplarza tłumaczenia) - 1,00 zł za każdą stronę wydruku skanu/faksu,

- przesłanie pocztą zwykłą - opłata wg taryfy Poczty Polskiej (priorytet-polecony).

Dla tłumaczeń ustnych dodatkowo:

- koszt dojazdu w obrębie Torunia lub poza Toruń - ustalany indywidualnie.

4) Jeżeli zlecona usługa nie figuruje w cenniku (np. specjalne formatowanie, obróbka grafiki, wykresów itp.), to jej koszt ustala się indywidualnie z klientem.

5) Ekspres - realizacja w dniu zlecenia:

- dla tłumaczeń pisemnych – koszt zwiększony o 50% (max. 5 stron na dzień),

- dla tłumaczenia ustnego – koszt zwiększony o 50% (na wezwanie w dniu zlecenia).

6) Upusty:

- przy większych zleceniach (koszt powyżej 500,00 zł),

- dla stałych klientów,

- przy tłumaczeniu dokumentów tego samego typu, itp.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą wyceny jest kalkulacja, którą sporządzi tłumacz po zapoznaniu się z formą i treścią dokumentu.